Vizyon

Vekâlet Savaşlarından Vekâlet Devlet’e: Kürdistan

Barzani’nin referandumu Irak Türkmenlerinin geleceğini nasıl etkiler?

tarihe abdulhamitçi ve kemalist hamasetten uzak bir dokunuş

TEZKEREYE DAİR

Nadir Şahın sekular uyqulamaları və din politikası

İran 11 Eylül 2017
30

Nadir Şah İsfahana girdiyində Səfəvi dövlətindən bəslənən 70 min molla və seyyidin maaşını kəsdi. Mollalar buna etiraz etdiklərində Nadir onlara “sizin işiniz nədir?” deyə sorar. Onlar da “biz dua ordusuyuq. Şahın və ölkənin sağlığı üçün dua edərik” dedilər. Nadir Şah “o zaman nədən əfğanlar gəlib ölkəni yağmalayıb başkəndi işğal edərkən sizin dualarınızın heç bir etkisi olmadı?” deyə sorar və millətin sırtından geçimini sağlayan sömürücü Səfəvi mirası molla-feodal sinfinin oluşdurduqları dini qurumu ibtal edərək, mollalar və seyyidlər sürüsünü çalışmaları üçün iş başına yollar.
Güntay Gencalp

Yorumlar